ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DLA KLIENTÓW PROPAGANDA TATTOO & PIERCING POZNAŃ

GŁOGOWSKA 141 | POZNAŃ | TEL. 885-828-866


JAKICH ZAGADNIEŃ DOTYCZĄ ZASADY?

DANE OSOBOWE - dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych

DANE OSOBOWE SZCZEGÓLNEJ KATEGORII - dane dotyczące stanu zdrowia

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

KLIENT - każda osoba, która korzysta lub korzystała z naszych usług


KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 • Administratorem twoich danych osobowych jest Studio Tatuażu i Piercingu Propaganda z siedzibą w Poznaniu na ulicy Głogowskiej 141.
  JAK MOGĘ SIĘ Z WAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE MOICH DANYCH?

 • Dla klientów, którzy chcieliby się z nami skontaktować w sprawie danych osobowych podajemy adresy: biuro@tatuaze-poznan.pl oraz Propaganda Tattoo, Głogowska 141, 60-244 Poznań (z dopiskiem "Dane osobowe")
  Z JAKICH MIEJSC POZYSKALIŚCIE MOJE DANE OSOBOWE?

 • Dane osobowe uzyskujemy tylko i wyłącznie bezpośrednio od klienta. Podajesz nam swoje dane wypełniając dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zabiegów w naszym studio.
  CZY MUSZĘ PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest całkowicie niezbędne w celu właściwego i bezpiecznego wykonywania przez nas oferowanych usług, tym samym niepodanie wnioskowanych danych może stanowić powód odmowy wykonania usług.
  W JAKIM CELU PRZETWARZACIE MOJE DANE OSOBOWE?

 • Dane osobowe naszych Klientów wykorzystujemy w celu świadczenia naszych usług i komunikacji z nimi związanej. W tym również rejestracji wizyt, informowania o naszej ofercie i promocjach.
 • Dane osobowe o szczególnej kategorii, będące danymi dotyczącymi stanu zdrowia wykorzystujemy wyłącznie w celu zapewnienia bezpiecznego świadczenia usług. Dane te są niezbędne do oceny możliwości i sposobu wykonania danej usługi w najlepszym interesie Klienta i z troską o jego bezpieczeństwo.
  CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ BEZPIECZNE?

 • Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe naszych Klientów były bezpieczne. Nie przekazujemy danych osobom trzecim.
  KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 • Odbiorcą danych osobowych jest Studio Tatuażu i Piercingu Propaganda, oraz pracownicy, którym te dane będą niezbędne do wykonania usługi. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
  W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZANE SĄ MOJE DANE?

 • W dokumentach niezbędnych do świadczenia usług pozyskujemy takie dane jak: imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, telefon kontaktowy. Dodatkowo wypełniana jest również ankieta dotycząca stanu zdrowia.
  JAK DŁUGO PRZETWARZACIE MOJE DANE OSOBOWE?

 • Maksymalny okres przetwarzania to 10 lat od ostatniego zabiegu.
  W JAKI SPOSÓB PRZETWARZACIE DANE OSOBOWE?

 • Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO.
  CZY MOGĘ USUNĄĆ MOJE DANE OSOBOWE?

 • Jeżeli wyraziłeś zgodę, możesz wycofać ją w dowolnej chwili. Aby dokonać wycofania zgody napisz do nas - e-mail na adres biuro@tatuaze-poznan.pl lub listownie Propaganda Tattoo, Głogowska 141, 60-244 Poznań z dopiskiem "Dane osobowe". Od czasu wycofania zgody może minąć pewien czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z MOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 • Prawo do poprawiania i uzupełniania danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do żądania usunięcia danych

 • POZOSTAŁE INFORMACJE


  studio tatuażu poznań

  REGULAMIN REZERWACJI

  Uzgadniając i rezerwując docelowy termin sesji akceptujesz obowiązujący regulamin rezerwacji. Regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce terminy : zobacz!